Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng
Một số thông tin cá nhân khi khách hàng cung cấp, bao gồm họ tên/ tên riêng, liên hệ trục đường phường, thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập trong trường hợp bạn tình nguyện cung cấp thông tin phù hợp cho dịch vụ seo hoặc khóa học seo bạn cần. Điều này có nghĩa rằng bạn biết rõ ràng doanh nghiệp chúng tôi có ý định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và chúng tôi có hỏi bạn có bằng lòng về quyền dùng. Lúc bạn cung cấp thông tin cá nhân trên website của chúng tôi thì tức là bạn đang chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Bên cạnh đó, 1 số hoạt động do đặc thù của chúng tôi, sẽ dẫn tới việc thông tin cá nhân của bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:
Trả lời câu hỏi của bạn, khi bạn có bất cứ nghi vấn nào về dịch vụ seo cũng như khóa học seo của chúng tôi bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo thông tin của chúng tôi được chúng tôi được cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu bạn cung cấp nhằm mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Trong một số trường hợp, ví dụ cần thiết chúng tôi sẽ chia sẻ quyền sử dụng những thông tin dữ liệu cá nhân của bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc có Nhà khai thác dữ liệu như được khái niệm tại mục 3 dưới đây.

Khi bạn tham gia vào website writinginthebuff.net chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được bạn cung cấp khi đăng ký tham gia các khóa học seo hoặc dịch vụ seo online hay offline nhằm mục đích quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng và cung cấp các khóa học seo và dịch vụ seo của chúng tôi.

Seo tổng lực có thể do bên thứ ba đại diện tổ chức chúng tôi thực hiện khai thác điều hành dữ liệu và họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những khóa học seo và dịch vụ seo do đơn vị chúng tôi hay các công ty đối tác thực hiện, hoặc để xin ý kiến của bạn về những khóa học seo và dịch vụ seo hay những vấn đề khác.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)
Sẽ có lúc chúng tôi liên kết với bên thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, có cả thông tin cá nhân bạn. Các dịch vụ và các bên thứ ba này đã có giao kèo ràng buộc trách nhiệm không được phép dùng thông tin cá nhân bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi chỉ định.

Học viện quan hệ quốc tế

An ninh mạng và bảo mật thông báo
Chúng tôi thực hiện một số biện pháp ngăn đề phòng hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ bắt buộc Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Ngoài người quản trị website writinginthebuff.net hoặc cá nhân được ủy quyền khác ra thì bạn là người độc nhất được truy cập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo mật bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ người nào và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Khó có thể đảm bảo an toàn 100% cho thông tin khi được đưa lên internet được dù rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, và bạn phải tự chịu rủi ro.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau
Chúng tôi có thể để lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Thí dụ, Chúng tôi với thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến những khóa học seo hay dịch vụ seo của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn nếu trong các trường hợp pháp luật yêu cầu, hay đề nghị từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết. Nhằm tuân theo những yêu cầu của pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; kiểm soát an ninh, tài sản của những công ty đối tác; ngăn chặn kiềm hãm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của bạn hay công chúng.

Chúng tôi có thể bật mí và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới 1 bên thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.